Skip to content
SAWA Asian Bistro - Shrewsbury

Order online for takeout: Teriyaki Filet Mignon from SAWA Asian Bistro - Shrewsbury. Serving the best Asian in Shrewsbury, MA.